12 צקים דחויים אלה רוטשילד - ella rothschild 12 postopned checks